Продуцирано и аранжирано от Mista 93, записано и обработено от SP Diplomata @ SPES Productions.

Снимка - Artplified Xander.