Новото Йомрук!

Публикувано на: 09/08/2017 7 коментара

Автогол или сам на 2 стола, ми 'ба ли го, ши вийш!

Споменатите страници във видеото:
ЙоМРУК! - https://www.facebook.com/YoMRUK/
50СТОТИНКИ - https://www.facebook.com/STOTINKITE50/
ILYO - https://www.facebook.com/Yoshteneshto/

Магазин

Всички

Коментари 7