Ей ти на източно колабо като от малко по-старо време. Дай му плей.