Лирическа пенетрация от Жлъч, инструментална лудост и обработка от Гена и фотографска сеч от Фичев.

Дърпай трака от тук.