Музиката и аранжимента са на Jo, текста е на Евелин и Jo, а видеото на JN/ Eclipse Videos.