"Малкия сервира" е продуцирана от 13AB, текста си е на Negrete, а street video-то е направено от Ilias Rabhi.